Aanwezigheid

Voorafgaand aan de start gaan wij met de kinderen in gesprek om na te gaan of zij voldoende gemotiveerd zijn om zich zo lang aan onze activiteit te verbinden. Soms hebben we meer aanmeldingen dan plaatsen. In dat geval komen kinderen op een wachtlijst en stromen zij in het programma in als er een plaats vrij komt.

Hoewel deelname aan de weekendschool vrijwillig is, vragen wij van de leerlingen wel om iedere zondag te komen. We hebben les op 30 zondagen per jaar. In totaal zijn dat 75  zondagen. Bij ziekte of bij speciale gebeurtenissen kan een leerling worden afgemeld bij de jaarcoördinator.