ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Trudo Weekendschool heeft deze status.

https://trudoweekendschool.nl/ws-financieel-jaarverslag-2019

Actueel beleidsplan op hoofdlijnen 2020

2019-2020 jaarplan WKS leerjaar 1, 2 en 3

uittreksel_handelsregister_51622335 st trudo Weekendschool 1-5-19 zonder profiel