Contact

Trudo Weekendschool
Directeur Marga Hermes
marga@trudoweekendschool.nl
040 235 98 20

Bezoekadres: Torenallee 34  / 5617 BD / Eindhoven
Postadres: Postbus 360 / 5600 AJ / Eindhoven
Leslocatie: Catharina Ziekenhuis / Michelangelolaan 2 / Eindhoven

Kamer van Koophandel: 51622335
Bankrekening: NL86 RABO 0158 8384 32

Bestuur Stichting Trudo Weekendschool
Voorzitter: Dhr. Ronald Slaats
Financien: Dirk Bosman
Algemeen: Rinske van Koningsveld

Contactpersoon bestuur
De heer Dirk Bosman
Mail: D.Bosman@meduon.nl
040 2140636
Van Dijklaan 23
5581WG Waalre

Vertrouwenspersoon
Mevrouw Annelies Hellings
AHellings@hotmail.com
06-25146104

ANBI status