De rol van de ouders

Uw betrokkenheid bij de Weekendschool vinden wij heel belangrijk. Als ouders krijgt u bij de start de gelegenheid kennis te maken met de juffen en meesters van uw kind. U krijgt dan te horen wat u van ons kunt verwachten en u kunt uw vragen stellen aan ons. Gedurende de schoolperiode wordt u  op school uitgenodigd om het werk van de kinderen te bewonderen: tentoonstellingen, uitvoeringen en workshops.
Wij vinden het fijn dat u dan ook komt. 

Rapport 
Op het einde van het schooljaar krijgt uw kind een rapport.
In dat rapport staan de behandelde thema’s en de kwaliteiten of specifieke eigenschappen die we op de Weekendschool bij dit kind hebben gezien. Daarnaast wordt de mooiste foto die dat jaar is gemaakt van het kind als achtergrond in het rapport gebruikt.
Het rapport wordt in ontvangst genomen tijdens een gezamenlijke les waarbij ook de ouders en broertjes en zusjes zijn uitgenodigd. De leerlingen worden één voor één naar voren geroepen en krijgen van de leerkracht in een persoonlijk woordje hun rapport uitgereikt.
Wij vinden het fijn dat u dan ook komt.

Diploma 
De leerlingen sluiten de Weekendschool af met een feestelijke diploma-uitreiking. Op het diploma staan de behandelde thema’s en de periode dat ze hebben deelgenomen. Daarnaast staat er op : “Hij/zij heeft daarmee aangetoond, bereid te zijn om te investeren in de eigen toekomst en over een geweldig doorzettingsvermogen te beschikken.”

Wij vinden het fijn dat u dan ook komt.