ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Trudo Weekendschool heeft deze status.

WS financieel jaarverslag 2018

Actueel beleidsplan op hoofdlijnen 2019

Jaarrooster Weekendschool leerjaar 1, 2 en 3 update maart19

uittreksel_handelsregister_51622335 st trudo Weekendschool 1-5-19 zonder profiel