De organisatie

De Weekendschool heeft een eigen stichting. Het bestuur van de Stichting Trudo Weekendschool hoeft zich niet bezig te houden met de dagelijkse uitvoering van de activiteiten van de Weekendschool. Dat gebeurt door de professionals die zijn verbonden aan de Weekendschool. De directeur is daarvoor verantwoordelijk. Het bestuur heeft vooral tot taak om, in samenspraak met de directeur, het algemene beleid te bewaken en te borgen dat er voldoende, inhoudelijk en financieel, draagvlak is in Eindhoven voor de Weekendschool. Het bestuur is dan ook breed samengesteld met leden met verschillende achtergrond en ervaring. Het is belangrijk dat het Eindhovense bedrijfsleven goed is vertegenwoordigd.

Wie zijn er op zondag?
We werken met een beperkt aantal beroepskrachten. De school wordt bestuurd door de directeur, die zich bezighoudt met zaken als curriculum, strategie en bewaking van het pedagogisch-didactisch klimaat, werving en publiciteit. Elk leerjaar kent een (parttime) jaarcoördinator, die een eigen klas begeleidt en die onder meer de inzet van gastdocenten en vrijwilligers organiseert en praktische zaken voor het leerjaar regelt.

Wij werken met kinderen, uw kinderen. U kunt er op vertrouwen dat wij dat doen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Onze medewerkers zijn ervaren in het werken met kinderen en hebben meestal een pedagogische- of didactische opleiding afgerond. Van al onze medewerkers – ook de vrijwilligers – vragen wij een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) bij de gemeente op, dat wij beschouwen als bewijs van betrouwbaarheid . Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor de kinderen afgesloten voor de tijd die zij op de Weekendschool besteden.

De directeur
Heeft zelf een groep (is ook jaarcoördinator) en is daarnaast teamleider en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school, voor het contact met de lokale overheid, is aanspreekpunt voor bedrijven en is betrokken bij de sponsorwerving. Het hele  team is verantwoordelijk voor de bewaking van de methodiek en het pedagogisch klimaat op school.

De jaarcoördinator
De jaarcoördinator is het aanspreekpunt voor de leerlingen. Hij of zij zoekt bij ieder vak geschikte gastdocenten en begeleidt hen bij het maken van het lesprogramma. De jaarcoördinator blijft (als het kan) drie jaar aan dezelfde groep leerlingen verbonden. Met alle wisselende gastdocenten is het namelijk voor de leerling van groot belang dat zij een vaste juf of meester hebben. Het herkennen en aanmoedigen van talenten is belangrijk bij de Weekendschool. De jaarcoördinator volgt de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling.

Vrijwilligers
Op zondag zijn er gemotiveerde vrijwilligers die er voor zorgen dat alles gesmeerd verloopt. Zij zorgen bijvoorbeeld voor het begeleiden van kleine groepjes onder leiding van de jaarcoördinator, ze verzorgen de thee en de lunch, ze vangen de leerlingen op bij aankomst, ze maken samen met de leerlingen bedankkaarten voor de gastdocenten en nog veel meer. De vrijwilligers zijn er niet elke zondag maar ze komen minimaal 5x per jaar zodat ze de kinderen wel kennen en goed bekend zijn met de werkwijze van de Weekendschool.

Gastdocenten
Op zondag zijn er steeds wisselende gastdocenten. Gastdocenten zijn enthousiaste beroepsbeoefenaars die op een of meer zondagen over hun vak komen vertellen en de kinderen vooral ook dingen laten doen en ervaren