Doel, missie en bestaansreden van de Stichting Trudo Weekendschool

De Stichting Trudo Weekendschool beoogt kinderen van 10-14 jaar uit de sociaal economisch zwakke plekken van Eindhoven de kans te geven hun horizon te verbreden en hun allerbeste zelf te worden. 

Dat doet zij door gedurende 2,5 jaar een aanvullend onderwijsprogramma aan te bieden op 30 zondagen per jaar aan gemiddeld 60 kinderen. Zij biedt een thematisch programma aan op het gebied van kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap, dat wordt verzorgd door enthousiaste gastdocenten en dat wordt ondersteund door vele vrijwilligers. 

Zij zoekt haar leerlingen in de sociaal economisch zwakkere wijken van Eindhoven en in eerste instantie op de zwarte scholen. In de veronderstelling dat zij daar de meeste kinderen vinden die gebaat zijn bij het aanbod. Het uitgangspunt is dat een kind zelf gemotiveerd is om zijn/haar horizon te verbreden specifiek op het terrein van studie – en beroepsmogelijkheden en in algemene zin op het terrein van zelf sturing geven aan het invullen van de toekomst.

Aanvullende documenten

• Jaarcijfers 2017.pdf

• Uittreksel handelsregister.pdf

• Actueel beleidsplan op hoofdlijnen 2018.pdf

• Schooljaar 2018-2019 masterclass en oudlln.pdf

• Schooljaar 2018-2019 lrjr 1 en 2.pdf