Veelgestelde vragen


Waarom is de Weekendschool gratis?

Het is gratis omdat dan alle kinderen die mee willen doen, ook mee kunnen doen.

Waarom duurt het programma 2,5 jaar?

Wij bieden een langlopend programma aan omdat we denken dat het effect dan het grootst is. De resultaten die we willen behalen, vragen een grote investering van alle deelnemers. Het diploma van de Weekendschool heeft alleen om die reden al een enorme waarde. Daarom zijn we ook op zoek naar super gemotiveerde leerlingen. Je moet als kind echt bereid zijn om in je toekomst te investeren én je moet over een flink doorzettingsvermogen beschikken!

Hoe gaat de werving van nieuwe leerlingen?

De werving van nieuwe leerlingen gaat via de basisscholen. Daar laten we aan de leerlingen in groep 6 een film zien over de Weekendschool. De leerlingen die interesse hebben, krijgen een folder mee naar huis. Thuis kunnen ze met hun ouders bespreken wat ze gezien hebben. Ouders en kinderen die interesse hebben worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op de basisschool. Daar worden alle zaken uitgebreid besproken. Als ouders en kinderen allebei enthousiast zijn, begint de aanmelding.
De ouders vullen een aanmeldformulier in, de kinderen schrijven een sollicitatiebrief. In de sollicitatiebrief schrijven ze over hun motivatie voor de Weekendschool. We verzamelen alle aanmeldingen en we lezen alle brieven van de kinderen. Motivatie is het belangrijkste criterium om mee te mogen doen met de Weekendschool.

Welke kinderen uit Eindhoven mogen meedoen?

Tot nu toe werven we in gericht in wijken en op scholen waarvan we weten dat er kinderen zijn die graag wat extra’s doen om hun toekomstkansen te vergroten. We hebben of hadden leerlingen van de volgende basisscholen: Atalanta, Beppino Sarto, BoschAkker, Drents Dorp, Driesprong, Driestam, Fellenoord, Hanevoet, Kameleon, Korenaar, Schakel, Opbouw, Palet, Rapenland, Talisman, Tarieq Ibnoe Ziyaad, Zevensprong,

Zijn er onderzoeksresultaten beschikbaar over het effect van de Weekendschool?

Door de IMC Weekendschool in Amsterdam, is een longitudinale studie uitgevoerd. Wij werken met hun concept als uitgangspunt. De resultaten van het onderzoek zijn ook van toepassing op onze leerlingen.

De studie heeft aangetoond dat Weekendschoolleerlingen gemotiveerder in het leven staan en het significant beter doen in het vervolgonderwijs. Ze hebben meer durf, ze zien meer toekomstperspectieven, ze hebben meer algemene kennis en laten een toenemend inlevingsvermogen zien.

Waarom kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap als vakgebieden ?

Het curriculum van de Weekendschool is een mix van academische vakken, kunsten, maatschappelijke thema’s vaardigheidstrainingen en gastlessen van professionals, van kok tot kinderarts, van brandweerman tot architect.
De academische vakken en kunsten bieden we niet aan omdat we hopen dat al onze leerlingen gaan studeren of kunstenaar worden, maar omdat vakken als geneeskunde, wiskunde, recht, filosofie, poëzie, film en sociale wetenschappen op een geweldige manier laten zien wat er allemaal te koop is in de wereld. De kinderen genieten daarvan. Voor VMBO leerlingen uit de door ons geselecteerde wijken blijven deze werelden doorgaans gesloten. En voor VWO studenten óók. Eigenlijk is dat heel vreemd, dat je over de meeste vakken alleen iets leert als je het vak gaat studeren.

Vanuit welke pedagogische uitgangspunten werkt de Trudo Weekendschool?

Wij streven naar een groei op het gebied van zelfvertrouwen. Op Trudo Weekendschool stimuleren wij leerlingen om te geloven in hun eigen talenten en mogelijkheden. Wij hopen leerlingen af te leveren die vragen durven stellen, met eigen ideeën durven komen en die trots zijn op hun eigen werk.

Om dat te bereiken kiezen wij voor het volgende pedagogische klimaat:
1) positieve benadering van de leerlingen
2) persoonlijke aandacht voor de unieke talenten van alle leerlingen
3) begeleiding bij het ontwikkelen van algemene vaardigheden en zelfvertrouwen
4) aanmoedigen van persoonlijk initiatief
5) aanmoedigen en verder richten van nieuwsgierigheid

 

 

Aanwezigheid op zondag

Voorafgaand aan de start gaan wij met de kinderen in gesprek om na te gaan of zij voldoende gemotiveerd zijn om zich zo lang aan onze activiteit te verbinden. Soms hebben we meer aanmeldingen dan plaatsen. In dat geval komen kinderen op een wachtlijst en stromen zij in het programma in als er een plaats vrij komt. Hoewel deelname aan de weekendschool vrijwillig is, vragen wij van de leerlingen wel om iedere zondag te komen. We hebben les op 30 zondagen per jaar. In totaal zijn dat 75  zondagen. Bij ziekte of bij speciale gebeurtenissen kan een leerling worden afgemeld bij de jaarcoördinator.